Skip to main content

1971

1971

De eerste Pinkster­conferentie

De eerste Pinksterconferentie wordt in 1971 georganiseerd onder de naam ‘Nationale Gezins-Camp meeting (NGC)’. Er zijn 500 mensen aanwezig. De eerste conferentie wordt gehouden in De Harskamp, gevolgd door De Dikkenberg; daarna wordt camping De Paasheuvel in Vierhouten de vaste locatie. Er is veel ruimte op het terrein en al snel groeit de conferentie uit naar 5.000 bezoekers. In 1983 naar 15.000, in 1987 naar 20.000, in 1988 naar 25.000 en in de jaren daarna naar 30.000 bezoekers. Het terrein is vol en Opwekking gaat op zoek naar een nieuwe locatie.

Opwekking 167

Een lied uit die tijd: Opwekking 167

Samen in de Naam van Jezus
heffen wij een lofl ied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Vanaf 1996

Vanaf 1996 houdt Opwekking haar jaarlijkse Pinksterconferentie in de polder, op het evenemententerrein van Walibi. De kampeerterreinen zijn een levendige mix van zingende tieners, waslijnen, caravans, tenten en gebedsgroepjes. Vierhouten groeit uit naar een plek waar mensen uit allerlei kerken, van alle leeftijden een gemeenschappelijk verlangen delen: een diep verlangen naar God.